Algemene Voorwaarden

Welkom bij Jobbrothers!


Ieder gebruik van Jobbrothers houdt in dat U accoord gaat met deze Voorwaarden. Als U vragen heeft aangaande het gebruik van de website, of de volgende voorwaarden, laat U het ons weten via: team@jobbrothers.com

1. Service Beschrijving
Jobbrothers is een vacature zoekmachine, die het voor de gebruiker mogelijk maakt, iedere dag actueel op bedrijfswebpaginas en Online-banenmarkten naar een geschikte personeeladvertentie te zoeken.

2. Beschikbaarheid
Jobbrothers doet zijn uiterste best om U de beste bereikbaarheid te bieden. In het geval van onbereikbaarheid van de service, kan Jobbrothers U echter geen hersteltijd garanderen. Ook kan Jobbrothers niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade als gevolg van de onderbreking van de service.

3. Inhoud
Jobbrothers update zijn inhoud dagelijks en verifieert continu of de geboden vacatures nog steeds geldig zijn. Jobbrothers kan echter niet garanderen dat alle informatie geboden op de website, inclusief maar niet beperkt tot de vacatures, precies, compleet of waar is. Jobbrothers is niet aansprakelijk voor verlies of schade door enig gebruik van de website, of bedrijfs informatie hoe dan ook verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot direct verlies, gevolgelijk verlies en verlies van profijt.

4. Links naar andere websites
Jobbrothers bevat hyperlinks naar andere websites op het internet. Zulke websites worden verzorgd door derden en Jobbrothers is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, inhoud, gebruik van zulke websites, en voor verlies of schade resulterend uit dit gebruik. Jobbrothers kan niet verzekeren dat enige verstrekte informatie of bedrijfs gegevens geschikt zijn voor gebruik in lokaties binnen of buiten Nederland. De gebruiker is verantwoordelijk voor overeenstemming met iedere lokale wetgeving.

5. Privacy
Jobbrothers verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals naam, contact gegevens en email adressen, tenzij U deze informatie intentioneel en expliciet verstrekt. Jobbrothers ziet toe op website verkeer patronen en verzamelt statistische gegevens, zoals datum, tijd, IP adres of de gebruikte browser, met de bedoeling om de kwaliteit van de service te verbeteren en om een betere gebruikers ervaring te bieden. Website gebruiks statistieken kunnen overhandigd worden aan derden, klanten, partners, adverteerders en leveranciers, maar zullen geen specifieke persoonlijke gegevens bevatten.

6. Eigendomsrecht van Jobbrothers
Alle Jobbrothers handelsmerken, merken, logo’s en domein namen zijn eigendom van Jobbrothers en kunnen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan verwijzen naar Jobbrothers zelf (bijv. in links, banners, teksten, enz.).
Niets van de Jobbrothers inhoud en ontwerp elementen mag gereproduceerd worden in welke vorm dan ook, of verstrekt op welke manier dan ook door derden, zonder de expliciete toestemming van Jobbrothers.

7. Eigendomsrechten van derden
Handelsmerken, merken, domein namen, bedrijfs namen en bedrijfs logo’s van derden gebruikt op deze website zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Deze handelsmerken zijn niet bedoeld om Jobbrothers te identificeren, noch om Jobbrothers te associëren met de eigenaars: deze zijn enkel gebruikt om te verwijzen naar de eigenaars, die bereikbaar zijn via de hyperlinks aanwezig op Jobbrothers.
Jobbrothers is zich niet bewust van enige copyrights van derden op teksten en grafische elementen weergegeven op websites, en zal deze onmiddellijk verwijderen van de website zogauw een legitieme copyright claim is ontvangen.